Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu

Āgenskalna sākumskola ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un kultūras departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programmu.

Āgenskalna sākumskola dibināta 1994.gada 1. septembrī.

 Skola piedāvā padziļināti apgūt vācu valodu.

 Sākot ar 5. klasi, skolēni paralēli vācu valodai, kura skolā ir pirmā svešvaloda, sāk apgūt angļu vai krievu valodu.