Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu

Rekvizīti

SIA ŽAKS-2

Reģ. Nr. 40103137553

Žagatu iela 20a-97, Rīga LV-1084

SEB Banka

LV41UNLA0034106683100


Pusdienu atteikšana

Tālrunis: 24401164 (zvani un īsziņas) no 7:00-9:00

Pēc noteiktā laika atteikumi netiek pieņemti.


Cienījamie vecāki!

Launagu 1.- 6. klasei  var samaksāt:

1. Skaidrā naudā virtuvē

2. Ar bankas pārskaitījumu par visu nākošo mēnesi  līdz tekošā mēneša 25. datumam.

SIA ŽAKS-2

Reģ.Nr. 40103137553

SEB Banka

LV41UNLA0034106683100

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt sekojošo informāciju:

1. Skolas nosaukumu;

2. Bērna vārdu un uzvārdu;

3. Klasi;

4. Periods par kuru tiek maksāts ( piemēram, pusdienas no 02.09. līdz 30.09.- 21 diena).

Launaga cena  1 dienai = 0.57 EUR

Obligāti iesniegt par katru maksājumu virtuvē maksājuma uzdevuma kopijas

SIA ŽAKS-2 ADMINISTRĀCIJA