Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Sociālais pedagogs - Maija Apīne
Tālrunis - 67458430

Logopēds - Ināra kalēja
Tālrunis - 67451258

Psihologs - Gunta Millere
Tālrunis - 67451258

Āgenskalna sākumskolas Veselības punkts
Ārstniecības iestāžu reģistrācijas kods: 0100-00820
Medmāsa - Brigita Ļaksa
Tālrunis - 67454516
Darba laiks: P, O, T, C, P - 08.00 - 14.30

e-pasts: aksk@riga.lv