Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu

Tehnobuss

Šī gada 10. un 11. janvārī mūsu skolas bērniem bija lieliska izdevība iepazīties ar Tehnobusu, kurš divas dienas viesojās mūsu skolā.

Tehnobuss ir mobila demonstrāciju laboratorija, kuras mērķis ir veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm, īpaši par mašīnbūvi un metālapstrādi. Pieredzējušu intruktoru vadībā jaunieši aplūkoja dažādas iekārtas un instrumentus, tika iepazīstināti ar dažādām darba metodēm, iepazinās ar nākotnes karjeras iespēju daudzveidību.

Mākslinieciski tehniskā modelēšana

Mākslas un sporta festivāls 30.05.2018