Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu

4.a klases mācību ekskursija uz "Orkla Food Latvia" ražošanas uzņēmumu

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts  pasākumu izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Āgenskalna sākumskolas  vairāku klašu  skolēni viesojās Latvijas Leļļu teātrī, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kas strādā teātrī, lai uzzinātu, kā leļļu teātra izrāde nonāk līdz skatītājam un atklātu  dažādus leļļu tapšanas noslēpumus.

Skolēniem bija iespēja ne tikai uzzināt par to, kas jāprot aktierim, kur jāmācās, lai kļūtu par aktieri, bet arī iespēja iejusties aktieru lomās. Aizraujoši bija šuvēju un mākslinieku stāsti par leļļu veidošanas procesu. Visvairāk bērniem patika pašiem darboties ar lellēm, izmēģināt dažas lomas un iejusties tēlos, kā arī apskatīt visas teātra lelles. Atgriezušies skolā, savas pozitīvās emocijas skolēni apkopoja plakātā, kur pauda arī savas atziņas par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto. 2.klases skolniece B. Albuže rakstīja skolas avīzei "Aģentiņš", ka viņai ļoti patika šis pasākums, un,ka skolēni  iepazinuši vairāk kā desmit dažādu  profesiju pārstāvjus, kas nepieciešami ,lai taptu teātra izrāde.

Karjeras iespējas pludmales volejbolā

5.c un 6.klašu skolēni apmeklēja pludmales volejbola centru "Brazīlija", kur teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās iepazinās ar daudzveidīgām profesijām sporta pasaulē Skat foto; 2017./2018.