Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu

Septembris Zinību diena Miķeļdiena Tēva diena

Oktobris Skolotāju diena Burtiņu svētki

Novembris Mārtiņdiena Lāčplēša diena Valsts svētki Zemes stunda


Decembris Čību un cepuru diena Mazās zvaigznītes Vācu egle Ziemassvētku koncerts Ziemassvētku egles rotu darināšana

Februāris Putnu dienas Meteņi

Marts
Lieldienas
Zemes stunda


Aprīlis

Pavasara Lielkoncerts
Lielā Talka
Zemes diena

Maijs

Mātes diena
Ģimenes diena
Meža dienas
Spartakiāde
Zīmējumu konkurss uz asfalta