English
English
Latviešu
Language: English
English
Latviešu
English
English
Latviešu
Language: English
English
Latviešu

Sociālais pedagogs   - Maija Apīne Tālrunis - 67458430

Logopēds -  Ināra Kalēja Tālrunis - 67458430

Psihologs - Gunta Millere Tālrunis - 67458430

Āgenskalna sākumskolas  Veselības Punkts

Ārstniecības iestāžu reģistrācijas kods: 0100-00820

Medmāsa - Brigita Ļaksa Tālrunis - 67454516

Darba laiks: P,O,T,C,P  08:00 - 14:30

e-pasts: