Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Valoda: Latviešu
English
Latviešu
Skolas himna

Āgenskalna dvēselīte

Visi ceļi ved uz mājām
Ceļā nogurst kājas
Āgenskalna sākumskola
Manas otrās mājas

Draugs ar draugu, plecs pie pleca
Cieši roku rokā
Saved kopā jaunās sirdis
Visas vienā lokā

Āgenskalna dvēselīte
Grāmata uz sola
Āgenskalna dvēselīte
Āgenskalna sākumskola


Un kad vēlāk tālās dienās
Uzaust lieli rīti
Kalnā kāpjot atceries par
Mazo dvēselīti

Draugs ar draugu, plecs pie pleca
Cieši roku rokā
Saved kopā jaunās sirdis
Visas vienā lokā

/Guntara Rača vārdi un mūzika/